Vi på kontoret

Christina Weman

Chef beställningsansvarig

christina.weman@taxivasteras.se

021 470 50 52

Marie Sköld

administration

marie.skold@taxivasteras.se

021 470 50 54

Carina Kynell

administration

carina.kynell@taxivasteras.se

021 470 50 51

Ekonomi

ekonomi@taxivasteras.se

021 470 50 57